Thiết kế bìa sách

Chúng ta thường đánh giá hoặc quyết định mua một cuốn sách bởi trang bìa. Vì thế, chìa khóa để thu hút sự chú ý của người đọc là khiến họ đọc từ bìa và đi vào các trang trong với bố cục thoáng, dễ đọc, bảng phối màu, các bố trí hình ảnh, thiết kế ấn tượng.