Chế bản điện tử (DTP)

Công việc của một DTP (Desktop Publishing) là kiểm tra chất lượng file, hình ảnh, font chữ, link ảnh, link page, chỉnh sửa layout và tạo ra bản tài liệu của file dịch giống như bản gốc bằng các phần mềm như Inlustrator, Indesign, Framemaker...

Khi bạn dịch những tài liệu nhiều hình ảnh và ký tự minh họa, công thức toán học hay những kí hiệu đặc biệt. Làm thế nào để khi chuyển sang bản dịch tất cả các định dạng đó đều vẫn giữ nguyên như bản gốc. Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn điều đó.
Chúng tôi là những kỹ sư công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng như: Indesign, Inlustrator, photoshop,  Frame maker, acrobat professional, AABBYY reader, Trados … để tạo ra một sản phẩm dịch thuật hoàn chỉnh và chất lượng.